MEDRECHT.nl

MedRecht is een medisch-juridisch adviesbureau dat ondersteuning kan bieden op allerlei probleemgebieden waarbij medische en juridische aspecten een rol spelen.

MedRecht heeft voorlopig twee doelgebieden waarin wij werkgevers en artsen willen bijstaan.

Bent U een werkgever die ondersteuning wil bij bezwaar en/of beroep tegen beslissingen van het UWV.

Zie hiervoor de nadere informatie onder het hoofdstuk: Ik ben het niet eens met het UWV, onder diensten.

Bent U een arts of andere medische beroepsbeoefenaar (verpleegkundige of fysiotherapeut) die als probleem stelt: Ik heb een medische tuchtklacht ontvangen, wat nu?

Zie hiervoor de nadere informatie onder het hoofdstuk: Ondersteuning bij een tuchtklacht, onder diensten.

Ook indien u andere problemen op medisch-juridisch gebied aan de orde wil stellen kunnen wij u wellicht bijstaan.

Zie hiervoor: Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *