Oorsprong

MedRecht is een medisch-juridisch adviesbureau, opgericht door de heer mr. drs. D.W.M. (Niek) Weesie.

Niek Weesie is al vanaf 1981 werkzaam in de sociale zekerheid als verzekeringsarts, vanaf 1983 als medisch manager van een districtskantoor (toenmalig GAK), vanaf 1994 als bedrijfsarts en directeur van een ArboNed vestiging en vanaf 1996 als directeur juridische zaken (bedrijfsjurist) van ArboNed op het hoofdkantoor.

Vanaf 2018 is Niek Weesie zelfstandig werkzaam voor klanten met vragen op het grensvlak van de medische aspecten en het recht. Niek is deskundige voor rechtbanken (lid LRGD) Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen en medisch adviseur van advocatenkantoren.

MedRecht kan werkgevers en werknemers bijstaan als zij het niet eens zijn met een beslissing van het UWV met betrekking tot de Ziektewet, de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en daarbinnen regelingen zoals de IVA en de WGA de WAO en alle overige regelingen waarin ziekte en/of arbeidsongeschiktheid een rol speelt.