Diensten

Ik ben het niet eens met het UWV

WERKGEVER.

U bent een werkgever en u hebt een beslissing van het UWV ontvangen waarop uw reactie is: Daar ben ik het helemaal niet mee eens! Een werknemer die al geruime tijd arbeidsongeschikt (ziek) is die een afwijzing heeft ontvangen op een WIA-aanvraag. (minder dan 35% WGA) Een werknemer die na een zwangerschap en/of een bevalling geen ziektewet-uitkering krijgt, terwijl de arbeidsongeschiktheid wel voorkomt uit de zwangerschap of de bevalling. (geen ZW na een WAZO) U hebt voor een werknemer die arbeidsongeschikt is en voor wie een WIA-uitkering is aangevraagd, een sanctie van het UWV ontvangen omdat het UWV de beslissing heeft genomen dat u en uw werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. (loondoorbetalingsverplichting 3e ziektejaar) Een werknemer die al geruime tijd niets meer kan doen heeft een beslissing van het UWV ontvangen waarin staat dat er in de toekomst nog arbeid kan worden verricht. (geen IVA) MedRecht kan u als arts-gemachtigde ondersteunen bij het bezwaar omdat u meestal niet de toestemming van de werknemer krijgt om kennis te nemen van het medisch geheim van de werknemer.  De kennis van de medische gegevens van de werknemer is onontbeerlijk voor het bezwaar.  Indien u mij wil inschakelen als arts-gemachtigde kunt u mijn persoonsgegevens naar het UWV sturen, zie daarvoor onder contacten.

Mijn BIG-registratie is 29024815001

ARTSEN EN MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Artsen en andere beroepsbeoefenaren zijn als BIG-geregistreerden onderworpen aan het Medische Tuchtrecht. Tuchtklachten kunnen door klagers/cliënten worden aangebracht bij een Regionaal Tucht College (RTC) voor de gezondheidszorg en in beroep bij het Centraal Medisch Tucht College (CTC) U bent een (bedrijfs)arts en u heeft van die cliënt, waarvoor u zo uw best heeft gedaan een tuchtklacht ontvangen omdat hij/zij stelt dat u zijn re-integratie kansen heeft verprutst. U bent die (bedrijfs) arts in opleiding die stelt dat u op een verzoek van een cliënt op een second opinion afwijzend heeft geoordeeld en die verwijzing niet wilde doen. U bent een bedrijfsverpleegkundige die te horen krijgt dat een cliënt van mening is dat u zijn/haar medische geheim heeft geschonden door de werkgever te vertellen wat u mankeert. MedRecht spreekt de taal van de (bedrijfs)arts want is zelf arts en heeft als jurist kennis van de tuchtrechtprocedure, waardoor u niet verzeilt geraakt in het juridische labyrinth. De arts-jurist van MedRecht treedt voor de arts/beroepsbeoefenaar op als gemachtigde en staat de betrokkene bij in zittingen en (voor)onderzoeken van het RTC en het CTCBezwaar en/of beroep tegen de oplegging van sancties door het UWV aan de werkgever wegens, door het UWV gestelde, onvoldoende re-integratie inspanningen door werkgever en/of werknemer.

Overige diensten MedRecht:

  • Bezwaar en/of beroep tegen UWV-beslissingen zoals afwijzingen of toekenningen van WIA (IVA, WGA), herzieningen of beëindigingen van ZW, WAO etc.
  • Ondersteuning bij aanvragen WIA (IVA) met verkorte wachttijd.
  • Medisch en juridisch advies bij problemen in arbeidsverhoudingen.
  • Bijstaan als gemachtigde van BIG-geregistreerden van bijvoorbeeld (bedrijfs)artsen en verpleegkundigen bij tuchtzaken voor het Regionaal Medisch Tuchtcollege.
  • Overig medisch-juridisch advies.