Diensten

De diensten van MedRecht zijn:

  • Bezwaar en/of beroep tegen de oplegging van sancties door het UWV aan de werkgever wegens, door het UWV gestelde, onvoldoende re-integratie inspanningen door werkgever en/of werknemer.
  • Bezwaar en/of beroep tegen UWV-beslissingen zoals afwijzingen of toekenningen van WIA (IVA, WGA), herzieningen of beëindigingen van ZW, WAO etc.
  • Ondersteuning bij aanvragen WIA (IVA) met verkorte wachttijd.
  • Medisch en juridisch advies bij problemen in arbeidsverhoudingen.
  • Bijstaan als gemachtigde van BIG-geregistreerden van bijvoorbeeld (bedrijfs)artsen en verpleegkundigen bij tuchtzaken voor het Regionaal Medisch Tuchtcollege.
  • Overig medisch-juridisch advies.